Slovenské a české výtvarné umenie 20. storočia (diela z košických súkromných zbierok)

Miesto konania:
Kunsthalle/Hala umenia Košice

vernisáž   23.3 2017                18:00

výstava    24.3.-28.5. 2017      11:00 – 18:00

Zberateľská výstava svojou koncepciou vybočuje profilu obvykle prezentovaného galerijnými výstavnými prezentáciami. Zbierky sústreďujúce solitérne diela i širšie kolekcie sa pozvoľna stávajú svedectvom plynúceho času. Prezentovaním jednotlivých diel je možné poukazovať na premeny umenia, vkus jednotlivých zberateľov i hľadanie meniacej sa umeleckej krásy.

Komorný výber približne päťdesiatich diel českých a slovenských umelcov poukazuje na širší a významný záujem o zberanie diel výtvarného umenia v košickom prostredí. České umenie odkazuje na tradíciu a prítomnosť českého spoločenského a kultúrneho prostredia, významnou mierou sa podieľajúceho na formovaní mesta v uplynulom storočí. Voľným spôsobom sústredená kolekcia diel českých a slovenských výtvarných umelcov poukazuje zberateľské úsilie v lokálnom prostredí Košíc. Diela prezentujú predovšetkým autorov, vnímaných ako nositeľov idey maliarskej moderny 20. storočia. Obrazy mesta, krajina, zátišie, figurálne motívy a akty, ľudovo-žánrové inšpirácie… predstavujú azda najvýraznejší prienik, formujúci podobu voľnejšie prezentovaného výberu.

Diela významných slovenských autorov: Miloša Alexandra Bazovského, Martina Benku, Ľudovíta Čordáka, Elemíra Halásza-Hradila, Vincenta Hložníka, Júliusa Jakobyho, Antona Jasuscha, Vladimíra Kompánka, Jozefa Kollára, Viera Kraicová, Milana Laluhu, Petra Matejku, Jána Mudrocha, Eugena Nevana, Jula Nemčíka, Kolomana Sokola, Imra Weinera-Kráľa, Ernesta Zmetáka, Jána Želibského, dopĺňajú diela českých autorov, reagujúcich na impulzy európskej moderny: Bedřich Feigl, František Foltýn, Jaroslav Grus, Miloslav Chlupáč, František Jiroudek, František Malý, Jaroslav Paur, Lev Šimák, Joža Uprka, František Vobecký  a tiež na Slovensku pôsobiaci Jaroslav Augusta a Jan Hála. Voľne zostavený výber z tvorby českých a slovenských maliarov pripomína rôznorodosť autorských programov a pietu a lásku, s ktorými boli diela jednotlivých autorov v priebehu času zhromaždené.

Komentáre sú uzavreté.