O nás


Občianske združenie  Club milovníkov umenia Košíc, IČO: 42321794, ( ďalej len „CMUK ) bolo zaregistrované na MV SR  dňa 15.2.2013.

KONATEĽ  ZDRUŽENIA

Predsedom občianskeho združenia a osobou oprávnenou konať v jej mene je MVDr. Jozef Pokorný.

SÍDLO ZDRUŽENIA

Alžbetina 41, 040 01 Košice – Staré mesto, Slovenská republika.

CIEĽ  ZDRUŽENIA

Cieľom združenia je propagácia a podpora výtvarného umenia najmä vo východoslovenskom regióne.

Združenie pokladá za svoju úlohu v súlade s cieľmi:

  1. vytvoriť členskú a materiálnu základňu pre všetkých priateľov a priaznivcov výtvarného umenia Košíc a celého východoslovenského regiónu
  2. podporovať výtvarné umenie, umelcov, priateľov a priaznivcov výtvarného umenia Košíc a najmä z východoslovenského regiónu
  3. svojim členom umožniť bližší kontakt s umelcami, galériami a múzeami, priateľmi a priaznivcami umenia
  4. organizuje a sprostredkúva výstavy, prednášky, sympóziá, konferencie, diskusie týkajúce sa výtvarného umenia, prehliadky súkromných zbierok, návštevy galérií, ateliérov, stretnutia s výtvarníkmi
  5. poskytuje informácie členom CMUK o podujatiach, týkajúcich sa diania vo výtvarnom umení
  6.  pri svojej činnosti úzko spolupracuje najmä s Východoslovenskou galériou v Košiciach, Východoslovenským múzeom a Múzeom Vojtecha Löfflera
  7. realizuje edičnú činnosť.