AKO DAROVAŤ 2% Z DANE PRE

občianske združenie

Club milovníkov umenia Košíc

Ak ste zamestnanec
Ak ste zamestnanec a nevykonávali ste v roku 2021 dobrovoľnícku činnosť, môžete poukázať 2% z dane. Ak ste však pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2021, máte možnosť venovať 3% z dane (požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce).
1. Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2.2022 o vykonanie Ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane fyzickej osoby.
2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zaplatenej dane oz CMUK spolu so sumou, ktorú chcete poukázať. Pri administratíve nám pomôže, ak nám oznámite, že ste nám zaslali svoje 2% (3%). Preto zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… nie však poukázaná suma).
3. Potrebné údaje:
• IČO: 42321794
• Právna forma: občianske združenie
• Obchodné meno (názov): Club milovníkov umenia Košíc
• Sídlo: Alžbetina 41, 040 01 Košice – Staré Mesto
3. Najneskôr do 30.4.2022 pošlite/doručte daňovému úradu v mieste bydliska všetky potrebné formuláre: Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zo zaplatenej dane a potvrdenie o zaplatení dane príjmov zo závislej činnosti.

Ak ste fyzická osoba
1. Po vyplnení daňového priznania si vypočítajte 2% z Vašej zaplatenej dane– to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech oz CMUK poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma musí byť minimálne 3 €. Alebo 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.
2. V daňovom priznaní sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%).

Ak ste právnická osoba
1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
2. Ak právnická osoba v roku 2020 do termínu podania daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021) nedarovala financie vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účet (aj inej organizácii ako nášmu združeniu), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní. Ak právnická osoba darovala v roku 2020 do termínu podania daňového priznania financie vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, môže poukázať oz CMUK 2% z dane – vyznačí v daňovom priznaní. V daňovom priznaní sú už uvedené kolónky.
3. Potrebné údaje:
• IČO: 42321794
• Právna forma: občianske združenie
• Obchodné meno (názov): Club milovníkov umenia Košíc
• Sídlo: Alžbetina 41, 040 01 Košice – Staré Mesto
4. Daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne podľa sídla) a zaplaťte daň z príjmov.

 

Súbory na stiahnutie:

 

Potvrdenie 2%

Vyhlasenieza2021 editovateľné CMUK