Szabo

Július Szabó 1907 – 1972 – Múzeum Vojtecha Löfflera, 3. júl – 9. september 2018

Výstava Július Szabó 1907 – 1972 predstavuje prierez celoživotnej maliarskej tvorby autora z príležitosti 111. výročia jeho narodenia. Prezentovaný výber umelcovej maľby pozostáva zo šesťdesiatich diel, pochádzajúcich z niekoľkých a to predovšetkým košických súkromných zbierok. Autorskú výstavu koncepčne a organizačne pripravil Club milovníkov umenia Košíc ( CMUK) v spolupráci s...

pokračovať v čítaní

Juraj Collinásy 1907 – 1963

Výstava Juraj Collinásy 1907 – 1963, pripravená Clubom milovníkov umenia Košíc, o.z. v spolupráci so Šarišskou galériou v Prešove pri príležitosti 111. výročia umelcovho narodenia, je prierezom celoživotnej tvorby autora. Vystavený súbor pozostáva z 90 výtvarných diel a 27 umelcových fotografií od viacerých súkromných zberateľov zväčša z Košíc a rodiny...

pokračovať v čítaní

Juraj Collinásy 1907 – 1963 … farebným štetcom …

Východoslovenské múzeum v Košiciach v spolupráci s Clubom milovníkov umenia Košíc pripravili na 110. výročie narodenia košického maliara intímnych obrazov – Juraja Collinásyho medailónovú výstavu Juraj Collinásy 1907 – 1963   … farebným štetcom … Výstava je pokračovaním cyklu výstav VSM a  CMUK, prezentujúcich dielo košických výtvarníkov v koncepcii predchádzajúcich výstav (L. Csordák,      ...

pokračovať v čítaní

Vincent Hložník (1919 – 1997) Zápasy a svedectvá

Vincent Hložník (1919 – 1997) Zápasy a svedectvá Obrazy zo súkromných zbierok   Východoslovenská galéria v spolupráci s Clubom milovníkov umenia Košíc predstaví výber z maliarskej tvorby Vincenta Hložníka, jednej z najcharizmatickejších a najvýznamnejších osobností slovenského výtvarného umenia 20. storočia. Hložníkova sugestívna umelecká výpoveď ďaleko presiahla rámec doby i hranice našej...

pokračovať v čítaní

Slovenské a české výtvarné umenie 20. storočia (diela z košických súkromných zbierok)

Miesto konania: Kunsthalle/Hala umenia Košice vernisáž   23.3 2017                18:00 výstava    24.3.-28.5. 2017      11:00 – 18:00 Zberateľská výstava svojou koncepciou vybočuje profilu obvykle prezentovaného galerijnými výstavnými prezentáciami. Zbierky sústreďujúce solitérne diela i širšie kolekcie sa pozvoľna stávajú svedectvom plynúceho času. Prezentovaním jednotlivých diel je možné poukazovať na premeny umenia, vkus jednotlivých...

pokračovať v čítaní