Od starej krásy po nové umenie – Košické výtvarné umenie 1900-1950 / Zajtrajšie noviny

Múzeum Vojtecha Löfflera pozýva na vernisáž výstavy Od starej krásy po nové umenie – Košické výtvarné umenie 1900-1950. Vernisáž sa uskutoční 17. februára o 17:00 hod.

Prezentovaný súbor dokladá viaceré vývojové tendencie košického maliarstva a to predovšetkým jeho smerovanie k výtvarnej moderne i pretrvávanie dobovo už konzervatívnejších realistických modelov svetelného maliarstva. Výstava prezentuje tvorbu približne tridsiatich autorov, tvoriacich v košickom prostredí v prvej polovici dvadsiateho storočia. Dokladá šírku umeleckých názorov a rôznych estetických pohľadov i premenlivosť umeleckej krásy, ktorú ich tvorba v priebehu desaťročí nachádzala. Kurátor výstavy bude Mgr. Peter Markovič.

Plagát od starej krásy po nové umenie výsledný 1

Vystavujúci autori:
1. Aranyossy Achác (1870-1898)
2. Bauer Konštantín (1893-1928)
3. Binder Tibor (1923-2015)
4. Borecký Vojtech (1910-1990)
5. Bukovinský Július (1903-1975)
6. Collinásy Juraj (1907-1963)
7. Čordák Ľudovít (1864-1937)
8. Doboš Andrej (1911-1997)
9. Éder Július (1875-1945)
10. Fabini Jozef (1908-1984)
11. Feld Ľudovít (1904-1991)
12. Foltýn František (1891-1976)
13. Halász-Hradil Elemír (1873-1948)
14. Jakoby Július (1903-1985)
15. Jasusch Anton (1882-1965)
16. Kieselbach Gejza (1893-1965)
17. Kontuly-Nemessányi Vojtech (1904-1983)
18. Kövári-Kačmarik Konštantín (1882-1916)
19. Krón Eugen (1882-1974)
20. Lengyel-Reinfuss Eduard (1873 -1942)
21. Löffler Vojtech (1906-1990)
22. Majkut Jozef (1909-1963)
23. Nemčík Július (1909-1986)
24. Oravecz Imrich (1894-1972)
25. Rogovský Mikuláš (1923-2002)

pozvánka Od starej krásy po nové umenie 1a

http://zajtrajsienoviny.sk/2015/02/od-starej-krasy-po-nove-umenie-kosicke-vytvarne-umenie-1900-1950/1212

Komentáre sú uzavreté.