Magické kúzlo farby / Košické správy

Magické kúzlo farby

Pol storočie od úmrtia Antona Jasuscha si výstavou z vlastných zbierok a zbierok košických zberateľov pripomína Východoslovenské múzeum. Výstavu s názvom „Magické kúzlo farby“ si môžete v historickej budove múzea pozrieť až do konca septembra.

Zdroj:
kosickespravy.sk

 

Tvorba Antona Jasuscha (1882 – 1965) patrí medzi vrcholné výtvarné prejavy moderného umenia 20. storočia na Slovensku a je hodnotená ako významná súčasť slovenského výtvarného umenia, s vrcholom v medzivojnovom období. „Kunsthistorici radia Jasuscha k najvýznamnejším predstaviteľom „košickej moderny“ či „východoslovenskej avantgardy“. Už v začiatkoch svojej tvorby, sa odpútal od  súvekého benczúrovského akademizmu budapeštianskej akadémie. Vo svojej maľbe spájal prvky expresionizmu, impresionizmu a secesie, vytváral si vlastný expresívny spôsob podania svojich vízií, z pohľadu zvoleného motívu i maliarskeho spracovania,“ hovoria o autorovi organizátori výstavy. Ako dodávajú jeho tvorba mala dva vrcholy. Najvýznamnejším tvorivým obdobím boli dvadsiate roky minulého storočia, keď inšpirovaný kataklizmou prvou svetovej vojny, ktorej hrôzy prežíval priamo v zákopoch, keď vo svojich expresionistických dielach zobrazoval symboliku vzniku a zániku, života a smrti. Druhým vrcholom jeho tvorivého života boli kontroverzné prelomové roky 1958 – 1962, po súbornej výstave, ktorú mal v Košiciach v roku 1958.

(sd, vsm)

http://www.kosickespravy.sk/magicke-kuzlo-farby

Komentáre sú uzavreté.