Košická moderna v Krakove / Košice:Dnes

Koncom minulého týždňa otvorili v Krakove výstavu Východoslovenskej galérie. Ponúka ucelený obraz o košickej umeleckej komunite, ktorá sa začala formovať v dvadsiatych rokov 20. storočia. Koná sa pod záštitou poľského a slovenského prezidenta.

Skvelá výstava Košickej moderny bola na domácej pôde vo Východoslovenskej galérii na prelome rokov 2013 a 2014. Počas jej päťmesačného trvania zaznamenala veľký úspech nielen medzi odborníkmi, ale aj v radoch laickej verejnosti.

Impulz prišiel od Poliakov

Košice boli v dvadsiatych rokoch dôležitým stredoeurópskym bodom, kde sa vytvárali pozitívne podmienky pre výtvarno-umeleckú modernu a avantgardu. Fenomén Košickej moderny vznikol z prepojenia dvoch umelcov – Antona Jaszuscha a Konštantína Bauera a osobností, ktoré ich navštívili a priniesli symbiózu umeleckých tendencií. „Tie mali nadregionálny charakter a význam, a práve preto sa Medzinárodné centrum kultúry v Krakove rozhodlo výstavu začleniť do svojej dramaturgie,“ uviedla riaditeľka VSG Dorota Kenderová.

Košická moderna

Jedným z hlavných predstaviteľov Košickej moderny je Anton Jaszusch.

Putovať bude aj ďalej

Prezentovaných je vyše 80 diel zo súkromných a verejných zbierok z Košíc, Bratislavy a Prešova. „Ide o nový projekt kurátoriek Zofie Kiss-Szeman a Natalie Zak, ktoré ponúkajú nový pohľad na toto obdobie,“ približuje Kenderová. Východoslovenská galéria disponuje najväčším počtom diel tohto obdobia. „Z hľadiska atraktivity zbierky plánujeme spolupracovať s viacerými zahraničnými inštitúciami,“ uviedla riaditeľka. Expozícia diel bude vystavená v galérii Medzinárodného centra kultúry v Krakove do 27. novembra.

Domáci úspech takmer po storočí Košičania sa mohli pokochať v dielach modernistov na veľkolepej výstave, ktorú otvorili vo Východoslovenskej galérii v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry v roku 2013. Vyše dvesto majstrovských diel zo zbierok takmer tridsiatich domácich a zahraničných inštitúcií a zberateľov bolo reprezentatívnou vzorkou fenoménu známeho ako Košická moderna. Galéria vydala pri tejto príležitosti aj reprezentatívnu publikáciu. (SEN)

Monika Kacejová
Foto: archív vsg

http://kosicednes.sk/dennik/clanky/kosicka-moderna-krakove/

 

Komentáre sú uzavreté.