AKO DAROVAŤ 2% Z DANE PRE

občianske združenie

Club milovníkov umenia Košíc

Ak ste zamestnanec

Ak ste zamestnanec a nevykonávali ste v roku 2018 dobrovoľnícku činnosť, môžete poukázať 2% z dane. Ak ste však pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2018, máte možnosť venovať 3% z dane (požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce).

 

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2.2019 o vykonanie Ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane fyzickej osoby.
 2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zaplatenej dane oz CMUK spolu so sumou, ktorú chcete poukázať. Novinka od roku 2016, ktorá nám pri administratíve pomôže je, že môžete oznámiť nadácii, že ste jej Vy zaslali svoje 2% (3%) – zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… nie však poukázaná suma).
 3. Potrebné údaje:
 • IČO: 42321794
 • Právna forma: občianske združenie
 • Obchodné meno (názov): Club milovníkov umenia Košíc

Sídlo: Alžbetina 41           040 01 Košice – Staré Mesto

 1. Najneskôr do 30.4.2019 pošlite/doručte daňovému úradu v mieste bydliska všetky potrebné formuláre: Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zo zaplatenej dane a potvrdenie o zaplatení dane príjmov zo závislej činnosti.

 

Ak ste fyzická osoba

 1. Po vyplnení daňového priznania si vypočítajte 2% z Vašej zaplatenej dane– to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech oz CMUK poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma musí byť minimálne 3 €. Alebo 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.
 2. V daňovom priznaní sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%).
 3. Potrebné údaje na vyplnenie:
 • IČO: 42321794
 • Právna forma: občianske združenie
 • Obchodné meno (názov): Club milovníkov umenia Košíc
 • Sídlo:     Alžbetina 41 040 01 Košice – Staré Mesto
 1. Novinka od roku 2016, ktorá nám pri administratíve pomôže je, že môžete oznámiť nadácii, že ste jej Vy zaslali svoje 2% (3%) – zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… nie však poukázaná suma).
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2019 na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech oz CMUK

 

 

Ak ste právnická osoba

 1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
 2. Ak právnická osoba v roku 2017 do termínu podania daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2019) nedarovala financie vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účet (aj inej organizácii ako nášmu združeniu), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní. Ak právnická osoba darovala v roku 2018 do termínu podania daňového priznania financie vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, môže poukázať oz CMUK 2% z dane – vyznačí v daňovom priznaní. V daňovom priznaní sú už uvedené kolónky.
 3. Potrebné údaje:
 • IČO: 42321794
 • Právna forma: občianske združenie
 • Obchodné meno (názov): Club milovníkov umenia Košíc
 • Sídlo:      Alžbetina 41, 040 01 Košice – Staré Mesto
 1. Novinka od roku 2016, ktorá nám pri administratíve pomôže je, že môžete oznámiť oz, že ste jej Vy zaslali 1% (2%) – zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma).
 2. Daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne podľa sídla) a zaplaťte daň z príjmov.

 

Súbory na stiahnutie:

vyhlasenie-zamestnanci-2%-2018

potvrdenie-dan-2018