Juraj Collinásy 1907 – 1963

Výstava Juraj Collinásy 1907 – 1963, pripravená Clubom milovníkov umenia Košíc, o.z. v spolupráci so Šarišskou galériou v Prešove pri príležitosti 111. výročia umelcovho narodenia, je prierezom celoživotnej tvorby autora. Vystavený súbor pozostáva z 90 výtvarných diel a 27 umelcových fotografií od viacerých súkromných zberateľov zväčša z Košíc a rodiny autora. Výrazným kladom a zásadným prezentačným prínosom vystaveného súboru je ochota zberateľov podeliť sa s verejnosťou o klenoty svojich zbierok, bez ktorej by podobné výstavy nemohli byť realizované a poznanie diela umelca len neúplné.
Významný slovenský maliar Juraj Collinásy začínal ako viacerými cenami ocenený fotograf, ktorý sa od konca tridsiatych rokov venoval už len maľbe a v menšej miere kresbe. Ovplyvnený silnou tradíciou moderny 1. tretiny 20. storočia v Košiciach (najmä tvorbou Konštantína Kőváriho-Kačmarika) a predovšetkým svojim hoci len krátkym pražským výtvarným školením, sa postupne stal výnimočným maliarom figuralistom špecifickej fauvisticky vášnivej koloristickej palety so špecifickým záujmom o senzitívny prepis svojho civilného prostredia a bytostný intimizmus v nazeraní na stvárňované motívy. Významným prínosom výstavy je predstavenie umelcovej fotografickej tvorby spolu s maliarskou tvorbou, po košickej premiére vo Východoslovenskom múzeu v roku 2017, prezentovanej spoločne iba po druhý raz.
Pre milovníkov umenia a návštevníkov výstavy je k dispozícii reprezentatívny katalóg s textom kurátora výstavy Mgr. Petra Markoviča a Kristíny Rybárovej. Katalóg vo formáte B5 je o rozsahu 100 strán s 87 farebnými reprodukciami obrazov J. Collinásyho a ukážkou 12 čiernobielych umeleckých fotografií.

Výstava je sprístupnená od 12. apríla do 10. júna 2018

Komentáre sú uzavreté.