Obrazy Košíc / visitkosice.eu

Obrazy Košíc

2. MÁJ – 8. JÚN 2014 / MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA / Výstava mapujúca posledných 100 rokov vo výtvarnom umení

Výstava prezentuje ukážky predovšetkým z maliarskej tvorby štyridsiatich výtvarných umelcov, ktorí v priebehu uplynulých sto rokov svojou tvorbou nachádzali krásu košického prostredia a svojimi dielami zaznamenávali postupné historické premeny mesta a zobrazili atmosféru mesta Košíc. Na výstave je vyinštalovaných sto obrazov.

Fotogenická krása a atraktivita košickej veduty a košického mestského interiéru reprezentujú výraznú výtvarnú inšpiráciu, rozpoznávanú početnými generáciami výtvarných umelcov. Príťažlivosť stvárňovaného košického mestského prostredia je zvýraznená skutočnosťou existenciou jedinečnej košickej výtvarnej tradície a prítomnosťou tvorcov zásadného významu aj pre vývoj slovenského maliarstva 20. storočia (napr. Konštantín Kövári-Kačmárik, Konštantín Bauer, Anton Jaszusch, Július Jakoby). Výstava prezentuje výtvarné pohľady na mesto a jeho premeny v historických a spoločenských súvislostiach dvadsiateho storočia.

Inšpirácie príťažlivým košickým mestským prostredím, zachytené v premene času, predstavujú unikátnu výtvarnú kolekciu, príťažlivú nielen pre vnímanie meniaceho sa obrazu mesta ale tiež pre postihnutie šírky premeny vizuálnych prostriedkov a umeleckých programov, ktoré formovali vizualitu uplynulého storočia.

Vybrané obrazy vykresľujú mesto Košice, sú ukážkou rôznorodosti pohľadu na naše milované mesto a charakterizujú svojich tvorcov – významných výtvarníkov Košíc

http://www.visitkosice.eu/sk/podujatia/vystavy/obrazy-kosic

Komentáre sú uzavreté.