FEMME FATALE – Obraz ženy v tvorbe východoslovenských výtvarných umelcov 1900 – 2015 / Zajtrajšie noviny

FEMME FATALE – Obraz ženy v tvorbe východoslovenských výtvarných umelcov 1900 – 2015

v rubrike: Pozvánky, Tlačové centrum | 19. 6. 2015

Pozývame Vás na vernisáž výstavy FEMME FATALE –  Obraz ženy v tvorbe východoslovenských výtvarných umelcov 1900 – 2015, ktorá sa uskutoční 25. júna o 17:00 hod. Téma ženy, nazeraná rôznymi spôsobmi, patrí medzi najklasickejšie výtvarné žánre. Z hľadiska výtvarných žánrov môžeme pokladať práve tému ženy a ženského sveta za jeden z najatraktívnejších pohľadov na súčasné umenie. V prijatej koncepcii, na základe ktorej je predstava výstavy vytváraná, sa kladie dôraz na vývoj témy s motívom ženy od počiatku 20. storočia.

V kontexte východoslovenského výtvarného umenia bola téma typická napríklad pre tvorbu Júliusa Jakobyho, Juraja Collinásyho, ElemíraHalásza-Hradila, Alexandra Eckerdta, Júliusa Hegyesyho, Jána Máthého, Františka Patočku, Jozefa Teodora Moussona, Editu Spannerovú, Matúša Lányiho, Vlastu Žákovú, Luciu Dovičákovú a pod.

Koncepcia výstavy chce predstaviť rôzne žánrové vnímanie témy a to vo viacerých výtvarných druhoch – maľbe, kresbe, plastike, grafike a pod. Nadčasovosť témy umožňuje naplniť aj jeden zo základných aspektov a to je reflexia témy v súčasnom výtvarnom umení a jej prepojenia so silnou košickou a východoslovenskou výtvarnou tradíciou. Výstavný súbor predpokladá výber z tvorby približne 60 autorov, tvoriacich vo vymedzenom období a v súčasnosti.

Kurátor výstavy: Mgr. Peter Markovič

Hudobý hosť: Ladislava Lilly Maníčková

Trvanie výstavy: 6. september 2015

pozvánka Femme Fatale 1 pozvánka Femme Fatale 2

 

http://zajtrajsienoviny.sk/2015/06/femme-fatale-obraz-zeny-v-tvorbe-vychodoslovenskych-vytvarnych-umelcov-1900-2015/1919

Komentáre sú uzavreté.